22 sierpnia 2018

 

 

 

 

 Biuro Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami "ADMINISTRATOR"  w Ostródzie informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. wprowadza od dnia 11.06.2018r. nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Nadmieniamy, że nowa taryfa obowiązywać będzie przez 3 lata z następującymi stawkami opłat:

1. Za okres od dnia 11.06.2018r do dnia 10.06.2019r.

  • zimna woda                      2,81 zł/m3
  • odprowadzenie ścieków   5,92 zł/m3

                                                                         razem: 8,73 zł/m3

2.Za okres od dnia 11.06.2019r do dnia 10.06.2020r. 

  • zimna woda                       2,83 zł/m3
  • odprowadzenie ścieków   6,03 zł/m3

                                                                         razem: 8,86 zł/m3

3.Za okres od dnia 11.06.2020r do dnia 10.06.2021r.

  •   zimna woda                       2,91 zł/m3
  •  odprowadzenie ścieków     6,12 zł/m3

                                                                          razem: 9,03 zł/m3

Wszystkie wartości stawek podane brutto